Какви са методите за отстраняване на ВиК аварии?


Открийте нашите успешни подходи при справяне с аварии във водните системи и как поддържаме непрекъснатостта на водоснабдяването.


Информация за ВИК аварии:

1 . Непознати страни на ВиК авариите и ремонта

Аварийно-диспечерската служба научава за ВиК повреди и ВиК аварии в мрежите не само от притеснени минувачи, но и с помощта на специална система за наблюдение. Разходомери и сензори са инсталирани във важни зони (например на главни водопроводи, нагнетателни помпени станции), които предават данни за проблеми на ситуационния център онлайн.

2 . Функциониране на аварийно-диспечерската служба

След като получи информация за проблемите, дежурната аварийна служба незабавно тръгва да изясни: чия е вината (например може да е авария в топлопреносната мрежа или повреда в дъждовната канализация, след което информацията се прехвърля на отговорните градски служби ) и какви пречки може да има при отстраняването на аварията (дървета, опорни електропроводи, магистрали и др.)

3 . Моменти за спиране на водата при ВиК аварии

Незабавното спиране на водата при ВиК аварии се извършва само при силен теч – при повреда на голям водопровод. Ако е възможно да се отложи отстраняването на ВиК аварията, се взема решение за възможна дата за ремонт – за да се предупредят жителите предварително за планираната работа и спиране на водата. Ако е възможно, спирането може да не се извършва, като се осигури водоснабдяване през друг клон.

4 . Сътрудничество при ВиК аварии и изкопи

Преди започване на работа е необходимо да се обадите на представители на други комунални услуги – електрическа мрежа, градска газ, телефония и др. Това е необходимо, за да не се повредят важни комуникации по време на изкопи, които се полагат в гъсти градски зони под земята.

5 . Технологии за локализиране на ВиК аварии

Устройство за намиране на маршрут помага да се определи по-точно къде се намират електропроводите, газопроводите и водопроводите и се установява точната локация на ВиК аварията. Устройството буквално „вижда“ стоманени и чугунени водопроводни тръби под земята.

6 . Бърз и ефективен ремонт със силна техника

След ръчно изкопаване на тръбите влиза в действие тежката техника – багер (а през зимата и хидравличен чук), специална машина за рязане на асфалт и при необходимост друга техника за предотвратяване или отстраняване на последствията на ВиК аварии.

Нуждаете се от Помощ? За бърза реакция при ВиК Аварии. Свържете се с нас за бърза и ефективна помощ при ВиК авария.